KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W sobotę 8.12.2018 r. w Szkole Podstawowej w Leźnie odbył się kiermasz
Bożonarodzeniowy, w którym mieliśmy możliwość wziąć udział.

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania Naszego
stoiska jak również wszystkim, którzy włożyli swój wkład poprzez przygotowanie i
przyniesienie ozdób świątecznych. <3

Zebrane środki zostały przeznaczone na cele Zespołu Tanecznego „Perełki”.