Jubileusz Perełek – podziękowanie

Dziękuję wszystkim Perełkom i Rodzicom za pomoc i realizację koncertu. 
Każde serdeczne i ciepłe słowo było źródłem siły i wsparcia.
Serdecznie dziękuję.

Podziękowania dla Wykonawców/Artystów oraz dla naszych Sponsorów, bez których ten Jubileusz nie mógłby się odbyć w tak znakomitej formie, jaka miała miejsce:

  • Urząd Gminy Żukowo
  • Marek Tarapata „TEKS”
  •  Jarosław Bladowski
  •  Rada Rodziców SP w Leźnie
  • Sołectwo Leźno
  • Przedszkole ‚ZIELONA DOLINA’
  • „U Elżbiety” Sklep spożywczo – przemysłowy. Wilma E.
  • KOSMETERIA w Żukowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Leźnie

  • OKIS Żukowo

Dziękuję za każdą formę udzielonej przez Was pomocy,
Irena Stoppa.

Perełki – Granada