Zmiana grafiku zajęć !

Informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 4.03.2020 r. ulega zmianie grafik zajęć, który będzie obowiązywał przez najbliższy czas .

Wtorek od 16:00 do 18:00
Czwartek od 16:00 do 18:00
Piątek od 16:00 do 18:00

Zmiana dot. wszystkich grup.
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

Do zobaczenia na zajęciach.
ZT Perełki